İbn Haldun Üniversitesi

Enstitüler

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Enstitünün amacı, üst düzeyde bilimsel çalışma yapmak, bilgi ve teknolojiyi üretmek, ulusal gelişmemize ve kalkınmamıza destek olmak ve çeşitli bilimsel kuruluşlarda, işletmelerde ve kurumlarda görev alan veya almayı planlayan lisans seviyesindeki üniversite mezunlarını Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde yetiştirmektir.

ssi.ibnhaldun.edu.tr

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Eğitim bilimleri alanında yüksek lisans ve doktora eğitimlerinin yer alacağı bu enstitü 2017-2018 Güz döneminde eğitime başlayacaktır. Programların oluşturulmasında çağın gereklerine uygun bilgi, beceri ve donanımların öğrencilere kazandırılması amaçlanmaktadır.

esi.ibnhaldun.edu.tr

Medeniyetler İttifakı Enstitüsü

Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, Medeniyet Araştırmaları alanında yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı aracılığıyla BM Medeniyetler İttifakı Girişimi’yle de irtibat halindedir.

Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu ülkeleriyle iş birliği yaparak öğrenci ve öğretim üyesi değişimi başta olmak üzere, ulusal ve uluslararası düzeyde toplantılar, paneller, konferanslar, sempozyumlar, seminerler düzenlemekte ve araştırma projeleri hazırlamaktadır. Medeniyetler İttifakı’nın temel ilgi alanlarını oluşturan, eğitim, gençlik, göç ve medya başta olmak üzere, çevre, kültür, turizm, insan hakları, cinsiyet ayırımı ve entegrasyon konularında çalışmalar yapmakta, projeler hazırlamakta ve yapılan çalışmalara akademik destek vermektedir.

Medeniyetler İttifakı Enstitüsü (MEDİT) medeniyet araştırmaları alanında hem yüksek lisans hem de doktora eğitimi sunmaktadır. MEDİT, medeniyet araştırmaları alanında Türkiye’deki ilk ve tek program olmasının yanında bu sahada dünyanın en önemli programlarından biri olmayı da hedeflemektedir. Enstitü; İngilizce, Türkçe, Arapça ve İspanyolca olmak üzere dört dilde eğitim sunmaktadır. Seçkin akademisyenler, hukuk, tarih, siyaset bilimi, edebiyat, mimarlık ve güzel sanatlar alanlarında nitelikli dersler sunmaktadırlar.

medit.ibnhaldun.edu.tr

(Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Yüksek Lisans başvuruları sona ermiştir.)