İbn Haldun Üniversitesi

“İslam’ın insan hakları anlayışını tanıtmalıyız”

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle buluştu. Öğrencilere “Malcolm X – İnsan Hakları Mücadelesi” konulu konferans veren Prof. Şentürk, ünlü aktivistin hayatından hareketle İslam’ın evrensel insan hakları anlayışının tanıtılması ve anlatılması gerektiğini söyledi.

Prof. Şentürk, İslam’ın tanınması ve tanıtılmasının gerekliliğini vurgulayarak, “Meşhur ve meçhul bir dinimiz var. Bilindiği sanılıyor ama aslında hiç bilinmiyor. İçinde yaşadığımız coğrafya bize medeniyetimizi dünyaya tanıtma misyonunu yüklüyor.” dedi. İslam’ın Avrupa’da ve Amerika’da en yaygın ikinci din hâline geldiğini ve hızla yayıldığını kaydeden Prof. Şentürk, Batı’da İslam’ın yükselişinin bir tehdit olduğunu düşünen grupların varlığına dikkat çekti. İslam’ın, bu hızla yayılmaya devam ederse elli yıl sonra Amerika’da ve Avrupa’da en yaygın din hâline geleceğini söyleyen Prof. Şentürk, “Batı’daki söz konusu gruplar, İslam hakkındaki olumsuz düşüncelerini yaymak için ciddi manada yayınlar yapmaktadırlar. Peki, biz Müslümanlar, İslam’ın yayılışının bir tehdit değil, bir fırsat olduğunu anlatmaya yönelik neler yapıyoruz? Ümmet olarak Amerika’daki veya Avrupa’daki Müslümanlara yönelik herhangi bir çalışmamız yok. Çünkü Müslüman ülkeler kendi iç problemleriyle meşgul durumdalar.” diye konuştu.

“Bir Müslüman sadece Müslümanların değil bütün insanların haklarını korur”

İslam’ı tanıtacak sözcülere ihtiyaç duyulduğunu belirten Prof. Şentürk, ünlü aktivist Malcolm X’in 20. yüzyılda bunu yapan Batılılar arasında bulunduğunu belirtti. Prof. Şentürk, “Malcolm X, sadece Müslümanların değil, diğer din mensuplarının da haklarını savunan faaliyetlere imza atmıştır. Bir Müslüman sadece Müslümanların değil, bütün insanların haklarını korur. Bir yerde ezilen bir mazlum varsa, o hangi dinden olursa olsun onun haklarını savunur. Bir yerde bir zalim varsa, o zalim Müslüman da olsa onun karşısında olur. Bizde insan hakları savunuculuğu dinimizin bir emridir, siyasî bir duruş değildir.” ifadelerini kullandı.

Prof. Şentürk, Malcolm X’in ilk başta sadece siyahların haklarını savunduğunu, daha sonra ise İslam sayesinde evrensel insan haklarını savunan bir şahsiyete dönüştüğünün altını çizdi. Özellikle hac tecrübesinin ona evrensel insan hakları perspektifini kazandırdığını belirten Prof. Şentürk, “Malcolm X, hac sırasında bir mektup gönderir ve o mektupta Amerika’daki ırkçılık probleminin çözümünün İslam’da olduğunu deklare eder. Dünyada ırkçılığın tek çözümü İslam’dadır. Avrupa’da ve Amerika’da hâlâ ırkçılık problemi devam etmektedir. Mesela, Amerika’da hâlâ beyazların ve siyahların kiliseleri ayrıdır.” dedi.

Malcolm X’in hayatından çıkarılacak dersin, İslam’ın insan hakları savunma misyonunun tüm dünyaya tanıtılması olduğunu belirten Prof. Şentürk, “Eğer bunu yaparsak Batı, İslam’ı bir tehdit olarak algılamaktan vazgeçer. İslam’ın gerçekten ne olduğunu ortaya koyacak fikir insanlarına ihtiyaç var. İbn Haldun Üniversitesi olarak biz de bu misyonu üstlenecek insanlar yetiştirmeyi hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Recep Şentürk, konferanstan sonra “Malcolm X – İnsan Hakları Mücadelesi” isimli kitabını imzalayarak öğrencilerle sohbet etti.