İbn Haldun Üniversitesi

Kayıt Rehberi

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ

2017 – 2018 AKADEMİK YILI KAYIT REHBERİ